ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ “โคมไฟ”

งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนค […]

Read more

ราชภัฏโคราช เดินหน้าสู่ความเป็นสากล ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทาง […]

Read more

เผยหน้าตาสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งแรก) ประจำปี ๒๕๖๓

การสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย ในชั้น ประโยค ป.ธ.๖-๗-๘ […]

Read more

Recent Posts