ราชภัฏโคราช จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม รวมพลังบ่มเพาะเยาวชน อบรมประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย โคราช ปี 63


วันที่ 9 มกราคม 2563 สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปิดโครงการอบรมการประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย โคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 “YoungBlood Korat 2020” ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการสนับสนุนท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม อาจารย์บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ อาจารย์จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงานสรุปโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ “เลือดใหม่ดนตรีไทยร่วมสมัย โคราช” ปิดท้ายด้วย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการอบรมการประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัยฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562-10 มกราคม 2563 ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการจัดโครงการ พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนำนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมี อาจารย์บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดนตรีให้กับเยาวชนไทย รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีโอกาส มีเวทีในการแสดงออกทางด้านดนตรี ตลอดจนเกิดการพัฒนาทักษะทางดนตรีให้มีความชำนาญมากขึ้น พร้อมกันนี้หลังจากสิ้นสุดการอบรม นักศึกษาจะได้แสดงผลงานการประพันธ์เพลงเป็นครั้งแรก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *