Category Archive: ข่าวทั่วไป

เผยหน้าตาสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งแรก) ประจำปี ๒๕๖๓

เผยหน้าตาสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งแรก) ประจำปี ๒๕๖๓

การสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย ในชั้น ประโยค ป.ธ.๖-๗-๘ […]