Category Archive: ข่าวมหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ “โคมไฟ”

ราชภัฏโคราช ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ “โคมไฟ”

งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนค […]
ราชภัฏโคราช เดินหน้าสู่ความเป็นสากล ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

ราชภัฏโคราช เดินหน้าสู่ความเป็นสากล ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากบรูไน

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทาง […]
ปรบมือให้กับเหรียญรางวัลเหรียญแรกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ปรบมือให้กับเหรียญรางวัลเหรียญแรกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุ […]